Vilde Sparre - Choreographer

Om

Mitt koreografiske uttrykk kjennetegnes ved at jeg arbeider med samtidsdans som grenser mot teater og performance, og da gjerne med utgangspunkt i ulike bilder og stemninger som veksler mellom alvor og humor, nærhet og distanse. Tematisk konsentrerer jeg meg om sider ved vår samtid og trekk ved vår psyke som viser spenningsforholdet mellom frihet og ufrihet i samtidsmenneskets liv. Ambisjonen er å forene et filosofisk utgangspunkt med det emosjonelle og få publikum aktivt engasjert både sanselig og intellektuelt.
 
Det fysiske formspråket i mine koreografier springer ut fra min arbeidsmetode - en arbeidsmetode for både hvordan en danser kan bygge opp en karakter og for hvordan han/hun kan hente fram følelser og uttrykke dem. Improvisasjon er en viktig innfallsvinkel i prosessen og karakterarbeid er et redskap jeg benytter for å komme fram til et særegent bevegelsesuttrykk – en kanal danserne kan hente emosjoner og situasjoner fra. Begge deler er redskaper for en tydelig personlig tilstedeværelse på scenen.