Vilde Sparre - Choreographer

Nordic choreographic collaboration (NordCC)

Nordic Choreographic Collaboration (NordCC) er en nordisk koreograf-gruppe som består av Arja Tiili fra Finland, Vilde Sparre fra Norge og Åsa N. Åström fra Sverige.

NordCC er opptatt av at dans kommuniserer med et publikum som er like mye preget av sin egen bakgrunn og kultur som koreografen og danseren er. Dansens språk og uttrykk kommuniserer i to ledd. Det oppstår gjennom en dansers spesielle måte å bevege seg på som deretter tas imot og tolkes av en betrakter. Dans er en bærer av kommunikasjon. Målet er at et samarbeid over de nordiske grensene kan bidra til at samtidsdansen blir sterkere og når et større publikum.

Samarbeidet oppsto under dansenettverksprosjektet KedjaUmeå 2010 der de tre koreografene møtte hverandre for første gang. Under samtaler la vi merke til at vi faktisk ikke vet mye om dansefeltene i de ulike nordiske landene. Vi bestemte oss for å arbeide sammen for å bli utfordret ved å dele og diskutere tanker om koreografi. 

Målet i det første prosjektet til NordCC var å finne ut hvor tett flere koreografer kan samarbeide; dvs. å arbeide fram koreografi som har én stemme istedenfor flere, og har siden 2010 gjennomført ulike residenser i Finland, Norge og Sverige for å undersøke dette. Under residensoppholdene (Saari residens i Turku, Balettakademien i Stockholm, Dansearena nord i Hammerfest og DansiT i Trondheim) fant de tre koreografene fram til ulike arbeidsmetoder og regler som gjorde det mulig å skape koreografi sammen – ikke med tre stemmer, men med en. For å sette målsettingen på en virkelig prøve, ønsket koreografene å lage en forestilling med disse arbeidsmetodene som grunnlag. Hver koreograf hadde med seg en danser fra sitt land inn i prosjektet. Resultatet ble forestillingen Svorskuomi – en danseforestilling om den nordiske identitet som ble vist på Balettakademien i Stockholm, på Verkstedhallen og Fosen vgs i regi av DansiT, DKS Trondheim og DKS Sør-Trøndelag og på Stoa i Helsinki våren 2013.

Forestillingen ble co-produsert av DansiT (Trondheim) og Stoa (Helsinki). NordCC prosjektet ble støttet av Kulturkontakt nord, Nordiska kulturfonden, FINNO og Fond for utøvende kunstnere. 

NordCC skal fortsette sitt samarbeid. Følg med!