Vilde Sparre - Choreographer

Umoja Cultural Flying Carpet

Umoja Cultural Flying Carpet er et samarbeidsprosjekt mellom ulike kunstinstitusjoner innen dans, musikk og nysirkus fra Mozambique, Zimbabwe, Sør Afrika, Uganda, Kenya, Etiopia, Tanzania og Norge. 
 
Vilde Sparre var engasjert av Kunsthøgskolen fra 2006-2009 i samarbeid med Norges Musikkhøgskole som koreograf i dette prosjektet.

Prosjektet innebar å arbeide fram en nasjonal forestilling med studenter fra Balletthøgskolen og Musikkhøgskolen i Norge og en forestilling som involverer alle landene under en camp i Afrika. 

Vilde Sparre ble også engasjert til å koreografere ved Umoja Festivalen i 2007. Umoja Festival er den største kulturelle begivenheten i Mozambique med et publikum på rundt 100 000 mennesker. Festivalen blir produsert for TV og distribuert i mer enn 20 afrikanske land.

Presse: Universitas.no, Universitas.no